Other

    Shenzhen QiShenglong Industrialist Co.,ltd.
    Add:5F.,Blk 6A, Jing Nan Industry,Bai Ge long,Buji,Shenzhen,China
    Tel: 86-755-28573188
    Fax: 86-755-28880077
    Mail: acc@qishenglong.com